Artık Arapgir'de Sizinde Bir Eviniz Var...

Mail Adresi
Müşteri Hizmetleri

İLÇE TANITIMI ;
 

Arapgir

Çok eski bir tarihi geçmişe sahip olan Arapgir, Malatya ile yaşıt denecek kadar eski bir yerleşim yeridir (M.Ö. 13 yy). Arapgir, tarihi gelişimi içinde kronolojik olarak şu medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır; Prohititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, İslam Uygarlıkları, Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemini idrak ederek günümüze kadar gelmiştir. Geçmişte Daskuza ismiyle anılan ilçemiz daha sonraları Arapgir ismini almıştır. 19. Yüzyılda, Trabzon – Halep transit yolu üzerinde yer alması ve ‘’Manusa’’ kumaşı yapan el tezgahlarının yaygınlığı nedeniyle Arapgir önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bu dönemde nüfusun büyük çoğunluğunu Ermeniler oluşturmaktaydı ve ticaretin gelişmesinde büyük rol oynamışlardır.
Özellikle Osmanlı döneminde yetiştirdiği paşalar, devlet adamları ve şairleri ile ünlenen Arapgir, bu özelliğini Cumhuriyet döneminde de korumuş, ülkemizin önemli karar mekanizmalarında görev alan devlet adamları çıkarmıştır.
 
Arapgir
 
Arapgir which has a very old historic background is as old as Malatya. ( 13 B.C.) Arapgir has throughout history been influenced  by the following civilizations, chronologically: Proto-Hittites, Persians, Romans, Byzantines, Islamic Civilizations, Anatolian Seljuks, Anatolian Principalities and Ottoman Empire. The town was known  in the past as “Daskuza” whereas Arapgir is  rather recent name.
 
Arapgir became a cultural and trading center n 19th century due to its strategical position between Trebizond and Aleppo and the production of its native fabric “Manusa”. In this time Armenian people had a big population in Arapgir and they have big effect on trade development.
 
Arapgir was famous under Ottoman rule as well with its Pashas, statesmen and literary men, for example poets. It has also kept its importance during the Republican period by way of contribution to Turkish politics with the important politicians it has brought forward.

 

İLÇE DE GEZİLECEK YERLER ;
 
 
Onar Köyü Kaya Mezarları ve Tarihi Cemevi
 
Arapgir ilçesine 15 km. uzaklıkta bulunan Onar köyünde, Roma döneminden kalma 18 kaya mezarı bulunmaktadır. 28 Nisan 2011 tarihinde bu kaya mezarları (Onar mağaraları) 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiştir. Ayrıca köyde 788 yıl önce Şeyh Hasan Oner tarafından yapılmış, tarihin bilinen en eski cemevi bulunmaktadır.
 
 
The Rock Tombs of Onar Village and Historical Cemevi
 
There are 18 rock tombs from Roman times in Onar village, 15 km. from Arapgir. These rock tombs (Onar caves) have recently been declared as first degree archaeological site.
 
The village is also the home of the oldestknown “cemevi” in Turkey, which was built in 1224 (A.D.)  by Seyh Hasan Oner.
“Cemevi” is the religoius place for religious practices and rituals of people following Alevi-Bektashi faith.
 
 
 
 
Meydan Köprüsü
 
Osmanpaşa mahallesinde, Kozluk çayı üzerinde yapılmıştır. Geçmişte Sultan Murat yolunun bu köprü üzerinden geçtiği bilinmektedir. Köprü iki kemerli olup, kesme taşlardan yapılmıştır. Köprü 2011 yılında yeniden restore edilmiştir.

 
Meydan Bridge
 
Meydan Bridge was built over the Kozluk river in Osman Pasha district. It is known that Sultan Murad has passed over this bridge during his military expedition. The bridge was built with cut stones and has got two arches. Restoration work on the bridge has recently been (in 2011) completed.
 
 
 
Gümrükçü Osman Paşa Camii
 
Osmanpaşa mahallesindedir. Dış avlunun üzerindeki taç kapısının üzerinde bulunan yazı yapım tarihi olan 1823 yılını göstermektedir. Osmanlılar döneminden günümüze kalan nadide eserlerdendir. Kare planlı olup, tek kubbeli ve minarelidir.
Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek tekrar ilçemize kazandırılmıştır.
 
Gümrükçü Osman Pasha Mosque
 
It is in Osmanpasha district. According to the writings on the door of external courtyard it has been built in1823. This mosque is one of precious buildings that remained from the Ottoman era. It has a square architectural structure and it has got one minaret and a single dome. The mosque has also been restored by Directorate General Of Foundations.
 
 

 
Kaya Arası Kanyonu


Kanyon Divriği karayolu üzerinde bulunan Çiğnir Köyü köprüsünden başlıyor ve Serge mahallesi sınırlarında bulunan Meydan köprüsünde son buluyor.
Yer yer dik ve Sarp kayalıklardan oluşan 17 bin 847 metre uzunluğundaki kanyonun, doğa sporlarının, balık  ve kara avcılığı, dağcılık, turizm ve yaylacılık faaliyetleri  için doğal ortam olduğu gözlemlendiği,  kanyon-vadi çevresindeki alanda dağ keçisi ve diğer bazı yaban hayvanlarına da rastlanıldığı bildirilmiştir.
 Vadi içerisinde daha önceden tescilli taşınmazların da bulunduğu kaydedilmiştir.
 Yapılan çalışma ile kanyonlardaki ekolojik dengelerin korunması ve mevcut olan doğal yaşamın sürdürülebilmesini hedeflenmiştir
 

‘’Kaya Arası’’ Canyon
 
The Rocky Canyon starts from the bridge at Cignir Village on Divrigi road and ends at Meydan bridge in the Serge districtarea. It is 17,847 metres long (17.84 Km) and presents a natural environment for sports activities like mountaineering, hiking, highland camping, fishing and hunting. Wild mountain goats and some other wildlifeanimals have been seen in the surrounding areas of the canyon.
 
Altough it is a protected ecological-natural area, it is also reported that there are some previously registered properties inside the canyon.
 
 
 
Çobanlı Konağı
 
Bu eserimiz de ilçemiz Çobanlı mahallesindedir. Çanakkale savaşı kahramanı Cevat Çobanlı Paşa’nın babası Şakir  Paşa tarafından 1890’lı yıllarda yaptırılmıştır. Bu konak Kütür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmiştir.

 
Çobanlı Mansion House
 
İt is in Çobanlı district.The mansion was built by Sakir pasha who was the father of Cevat Çobanlı Pasha,the hero ofthe Dardanelles  war in 1918. The mansion has been restored by Culture and Tourism Ministry.
 
 
 
 
Tahta Çivili Ayakkabı
 
 
Türkiye'de Sadece arapgirde imalatı Devam Ettirilen Tahta Çivili Ayakkabılar, ilçemizin simgesidir. Dikiş ve yapıştırıcı kullanılmadan, tabanına tahta çiviler çakılarak yapılan bu ayakkabıların sağlık açısından da yararı çoktur. Günümüzde bu ayakkabıları üreten tek bir usta kaldı, o da günde sadece bir ayakkabı üretebiliyor.
 

 
Shoes With Wooden Nails
 
The shoes with wooden nails, rae symbol of our town. It is still being produced only in Arapgir. These shoes have neither have any chemical binding materials nor any stitching. Only the wooden nails keep the shoe intact.
 
Regrettably there is only one craftsman left producing these shoes. And he produces only a pair of shoes a day.